A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Vyztužení

Rám "Vyztužení" obsahuje tabulku se seznamem geovýztuh a jejich geometrií.

Rám "Vyztužení"

Tlačítko "Generuj" otevírá dialogové okno "Generace", ve kterém lze nastavit automatické parametry vygenerování skupiny výztuh. Geovýztuhy mohou  být umístěny pouze ve spárách mezi bloky (zaškrtnutím volby "Uvažovat výztuhu"). Dále se zadává typ výztuhy, způsob uložení výztuhy (kontinuální nebo pásová), počáteční a koncový blok, po kolika blocích se výztuha opakuje, geometrie výztuhy (stejná délka výztuh nebo stejné zakončení výztuh). Zadaná vyztužení lze také editovat na desktopu pomocí aktivních kót, resp. aktivních objektů.

Tlačítko "Editovat" otevírá dialogové okno "Editace bloku", které umožňuje měnit typ výztuhy, její geometrii, popř. je-li výztuha mezi bloky uvažována. Tlačítko "Odstranit" odstraní všechny geovýztuhy.

Dialogové okno "Generace"

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen!