A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Nyelv:

Modelování čoček

Čočku při předávání do rozhraní musíme rozdělit na dvě linie - její horní část a spodní část. Při zadání zvolíme typ linie "pomocná", protože tento typ se negeneruje do výkresu řezu. Také odškrtneme volbu linie " Tvoří hranici oblasti", aby nebyl pozměněn tvar generovaných oblastí - jako na následujícím obrázku.

Způsob zadaní čočky dvěma liniemi pro generaci rozhraní

U čoček je vhodné i modelovat průběh rozhraní tam, kde dané rozhraní již neexistuje. Pokračování je vhodné vytvořit pomocnou linií, která se ve Výkresu řezu nezobrazí. Tato linie ale zajistí, že model je jednoznačně definován.

Modelování rozhraní za čočkou

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen!