A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Nyelv:

B1/VM4

Toto řešení vychází z NZ normy B1/VM4. Postup je shodný se standardním postupem, liší se pouze v níže vypsaných součinitelích:

součinitele únosnosti:

součinitele tvaru základu:

součinitele vlivu hloubky založení:

pro φ = 0 a d/b ≤ 1:

pro φ = 0 a d/b > 1:

pro φ > 0:

pro d/b ≤ 1:

pro d/b > 1:

součinitele šikmosti zatížení:

pro φ = 0:

pro φ > 0 a výslednice H ve směru Lef:

pro φ > 0 a výslednice H ve směru Bef:

kde:

d

-

hloubka základové spáry

b

-

šířka základu

l

-

délka základu

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

c

-

soudržnost zeminy

H

-

vodorovná složka výslednice zatížení

V

-

svislá složka výslednice zatížení

Literatura:

Acceptable Solutions and Verification Methods For New Zealand Building Code Clause B1 Structure, 1 December 2008

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen!