A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Parabolická metoda

Sednutí terénu za pažící konstrukcí se při použití parabolické metody určí následovně:

kde:

δmax

-

maximální sednutí

sw

-

plocha vytvořena deformovanou konstrukcí

x0

-

rozsah sednutí

δ(x)

-

sednutí v libovolném bodě ve vzdálenosti x

x

-

vodorovná vzdálenost od pažící konstrukce

δw1

-

vodorovná deformace v hlavě pažící konstrukce

δw2

-

vodorovná deformace v patě pažící konstrukce

Poznámka: Maximální sednutí δmax je stanoveno podle Peckovy teorie, zatímco průběh sednutí odpovídá parabolické křivce. Maximální hodnota δ(x) tedy neodpovídá hodnotě maximálnímu sednutí δmax. Rozhodující maximální sednutí má být uvažováno jako δmax.

Poznámka: Rozsah sednutí terénu x0 je určen shodným způsobem jako v případě trojúhelníkové metody.

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!