A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Rozměry světa

V dialogovém okně se zadávají rozměry světa úlohy - levý a pravý kraj. Hloubka od nejnižšího bodu rozhraní je pro většinu programů pomocný údaj - určuje hloubku kreslení zemních profilů na desktopu - na vlastní výpočet nemá žádný vliv. V programu MKP je zvolení správných rozměrů světa velmi důležité a může zásadním způsobem ovlivnit výsledky.

Rozsah světa lze měnit kdykoliv - v případě zvětšení rozměrů se všechna zadaná rozhraní automaticky prodlouží, v případě zmenšení rozměrů se přebytečné body rozhraní oříznou.

Dialogové okno "Rozměry světa"

Doporučené rozměry světa pro program MKP jsou patrny z následujících obrázků.

Doporučené hranice modelu - Plošné základy

Doporučené hranice modelu - Hlubinné základy

Doporučené hranice modelu - Výkopy

Doporučené hranice modelu - Opěrné konstrukce a zdi

Doporučené hranice modelu - Náspy a svahy

Doporučené hranice modelu - Tunely mělce uložené

Doporučené hranice modelu - Tunely s vysokým nadložím

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!