A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Používání nápovědy

Nápověda programů GEO5 se zobrazuje ve standardním okně EXPLORERU prostředí Windows. Dialogové okno nápovědy lze otevřít z menu programu (položky "Nápověda", "Obsah"), nebo funkčním tlačítkem "F1" kdekoliv v programu.

V některých dialogových oknech (např. "Přidání nových zemin") lze příslušnou kapitolu nápovědy otevřít stisknutím tlačítka nápovědy "".

Dialogové okno obsahuje:

  • Lištu se základními ovládacími tlačítky. Tlačítko "Skrýt (Zobrazit)" skryje (zobrazí) stromeček se seznamem položek nápovědy. Tlačítka  "Zpět/Vpřed" umožňují listovat stránkami, které již byly zobrazeny. Tlačítko "Tisk"  otevře systémové okno pro tisk a tlačítko "Možnosti" otevírá menu pro nastavení vlastností okna EXPLORERU.
  • Lištu obsahující záložku "Obsah" (zobrazuje stromeček s tématy nápovědy), záložku "Rejstřík" a záložku "Hledat".
  • "Stromeček" se seznamem položek nápovědy - jednotlivé složky ve stromečku se otevírají/zavírají kliknutím na symbol před názvem "+"/"-".
  • Okno pro vlastní zobrazení nápovědy - záhlaví okna obsahuje název aktuálně zobrazené položky a tlačítka Zpět/Vpřed", která mají stejnou funkci jako  výše popsaná tlačítka na liště.

Text nápovědy obsahuje kontextové odkazy na další položky. Text těchto kontextových odkazů je zvýrazněn zelenou barvou.

Dialogové okno "Nápověda GEO 5"