A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Objemové tíhy hornin

Objemová tíha horniny γ

Pevnost hornin

Typy hornin (příklady)

Objemová tíha horniny γ

[kN/m3]

Nejtvrdší

horniny

nejtvrdší, celistvé,

pevné a hutné

křemence a čediče, jiné

mimořádně

tvrdé horniny

28,0 - 30,0

Velmi

tvrdé

horniny

velmi tvrdé žulové horniny, křemitý porfyr, velmi tvrdá žula, křemitá břidlice, méně tvrdé křemence, nejtvrdší pískovce a vápence

26,0 - 27,0

Tvrdé

horniny

žula hutná a celistvá, velmi tvrdé pískovce a vápence, křemité rudné žíly, tvrdý slepenec, velmi tvrdé železné rudy

tvrdé vápence, méně tvrdé žuly, pevné pískovce, mramory, dolomity, kyzy

25,0 - 26,0

Dosti tvrdé horniny

obyčejný pískovec, železné rudy středně tvrdé

písčité břidlice, břidličné pískovce

24,0

Středně

tvrdé horniny

tvrdé hlinité břidlice, méně tvrdý pískovec a vápenec, měkký slepenec

různorodé nepříliš tvrdé břidlice, hutný slín

23,0 - 24,0

Dosti měkké horniny

měkké břidlice,  měkký vápenec, křída, kamenná sůl, zmrzlá země, antracit, obyčejný slín, rozrušený pískovec, měkké slepence a hlína promísená skalinami

22,0 - 26,0

Měkké horniny

hutný jíl, pevné hlíny (eluvia charakteru zemin),

střední černé uhlí

20,0 - 22,0

18,0 - 20,0

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen!