A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Návrhové situace

Programy zavádí čtyři návrhové situace, které se mohou lišit jinými součiniteli výpočtu. Jsou to:

  • Trvalá návrhová situace - nejběžnější stav a posouzení, kdy prokazujeme bezpečné navržení konstrukce po celou dobu její životnosti.
  • Dočasná návrhová situace - lze použít pro konstrukce provizorní resp. stavební stavy. Obvykle je vyžadována menší bezpečnost než u trvalé návrhové situace.
  • Mimořádná návrhová situace - používá se při mimořádných zatíženích, jako povodně, havárie, požár apod. Hodnoty redukčních součinitelů jsou většinou rovny jedné.
  • Seismická návrhová situace - je určena pro výpočet zemětřesení. Filosoficky je sice podobná mimořádné návrhové situaci, ale pro zemětřesení je většinou vyžadována větší bezpečnost, v některých zemích dokonce stejná jako u trvalé návrhové situace.

LRFD zavádí nové typy návrhových situací (Pevnostní I, Provozní I, Extrémní I).

Součinitele bezpečnosti a redukční koeficienty se zadávají v nastavení.

Příslušná návrhová situace pro fázi budování konstrukce se volí v rámu "Nastavení fáze".

Výběr návrhové situace

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen!