A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Vrstva o nulové mocnosti

  • ZADÁNÍ MOCNOSTI "0" m - generace modelu probíhá standardně, jen v daném bodě je mocnost vrstvy nulová. Výsledný model ale většinou neodpovídá skutečnosti.

Na obrázku je vytvořený model eroze pomocí nulových vrstev zemin nad střední sondou. Výsledek není realistický. Další možností zadání hloubky rozhraní vrstvy nebo rozhraní zadat neurčené.

Model eroze s nulovou mocností vrstev nad střední sondou

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen!