A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Výpočet podle čínských norem

Programy umožňují výpočty podle metodiky obsažené v čínských normách.

Geotechnické výpočty jsou zde posuzovány podle stupně bezpečnosti, spočtené síly ani parametry zemin nejsou redukovány žádnými dílčími součiniteli.

Dimenzování železobetonových a zděných konstrukcí vychází z norem GB 50153-2008 nebo JTS D30-2004. V tomto případě je každá síla vstupující do kombinace přenásobena příslušným koeficientem.

Další součinitel ovlivňující dimenzování je tzv. Koeficient důležitost budovy (GB 50153-2008, 8.2.2-1), který se zadává při posouzení konstrukce podle GB 50010-2010 v rámu "Nastavení". Tento součinitel zvyšuje namáhání průřezu.

V případě výpočtu zemětřesení a seismické kombinace u výpočtu podle GB 50010-2010 se dále uplatní tzv. Seismické součinitele pevnosti (GB 50011-2010), které zvyšují spočtenou únosnost průřezu. Tyto součinitelé se zadávají v rámu "Nastavení" v záložce "Materiály a normy".

Statický výpočet pažících konstrukcí vychází z normy JGJ 120-2012 (Technical specification for retaining and protection of building foundation excavations). Jedná se např. o stanovení modulu reakce podloží nebo posouzení dna.

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!