A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

1. MS - únosnost základu

V rámu "1. MS" se posuzuje svislá a vodorovná únosnost základu. V rámu lze provést více výpočtů. Posouzení lze provést pro jednotlivá zatížení, nebo program vyhledá zatížení s maximálním účinkem (lze vybrat v rozbalitelném seznamu).

Výpočet je proveden podle teorie zadané v záložce "Patky". V této záložce se volí i metodika posouzení (podle EN 1997, podle LRFD, stupeň bezpečnosti, mezní stavy).

V parametrech pro svislou únosnost se volí tvar kontaktního napětí (obecný tvar, obdélník). Okótovaný tvar kontaktního napětí je vykreslen v levé části desktopu.

V rámci obou mezních stavů (únosnost, použitelnost) program posuzuje excentricitu základu. Hodnota maximální dovolené excentricity základu ealw se zadává v rámu "Nastavení" v záložce "Patky".

V parametrech pro vodorovnou únosnost se volí typ zemního odporu, který může být zadán jako tlak v klidu, pasivní tlak nebo snížený pasivní tlak.

Pro výpočet vodorovné únosnosti lze také upravit, resp. snížit parametry zeminy (úhel tření konstrukce - zemina, soudržnost konstrukce - zemina).

Při posouzení odporu proti zvednutí se vzhled dialogového okna "Posouzení tažené patky" mění podle zadané metody výpočtu v rámu "Nastavení".

Detailní výpis výsledků posouzení se zobrazuje v pravé části desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "1. Mezní stav - únosnost základu"

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen!