A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Výpočet stability svahu

Výpočet podle EN 1997 zavádí několik typů dílčích součinitelů podle zvoleného Návrhového přístupu (NP).

Při návrhu podle EN 1997-1 se postupuje v zásadě podle teorie mezních stavů.

Redukce zatížení (NP1, NP2, NP3):

Síly na proužku jsou ve výpočtu redukovány dílčími součiniteli. V závislosti na sklonu smykové plochy program vyhodnotí, zda tíhová síla daného bloku působí příznivě resp. nepříznivě. Je-li příznivý účinek síly větší než nepříznivý, použije se příznivý koeficient. Podle toho je tíha bloku W přenásobena dílčím součinitelem pro stálé zatížení.

Vliv vody je redukován dílčím součinitelem, který přenásobuje výsledný pórový tlak a síly od volné vody nad terénem.

Určení příznivosti resp. nepříznivosti účinků zatížení

U zadaných přitížení je nejprve vyhodnoceno, zda působí příznivě, nebo nepříznivě a celé přitížení je přenásobeno příslušným dílčím součinitelem.

Redukce materiálu (NP1, NP3):

Parametry zemin jsou automaticky redukovány příslušnými dílčími součiniteli.

Redukce odporu (NP2):

Je redukován odpor na smykové ploše.

VAROVÁNÍ !!!

Při výpočtu dle totálních parametrů dává DA2 a DA1 (komb. 1) nereálné výsledky, které jsou způsobeny rozdílnou redukcí vlastní tíhy masivu (příznivé a nepříznivé). V případě použití zmíněných přístupů doporučujeme ručně změnit dílčí součinitele (tj. zvýšit součinitel redukce odporu na smykové ploše a snížit součinitele redukce zatížení).

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen!