A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Newmarkova metoda

Časová integrace základní pohybové rovnice je řešena užitím implicitní Newmarkovy metody. Nastavují se dva základní parametry, a to parametr integrace rychlosti γ a parametr integrace posunů β.

Při volbě γ = 0,5 a β = 0,25 dostaneme metodu průměrného konstantního zrychlení. Tato volba je doporučena a vyhovuje podmínce:

Při splnění této podmínky je metoda nepodmíněně stabilní - stabilita řešení není závislá na velikosti časového integračního kroku.

Při γ = 0,5 je přesnost metody druhého řádu - chyba řešení klesá s kvadrátem při zjemňování časového integračního kroku. A materiálový útlum nemá vliv na stabilitu.

Nastavení Newmarkovy metody

Podrobnější informace lze nalézt v teoretickém manuálu na našich webových stránkách.

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen!