A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Model podloží

Model podloží je generován ze sond, které jsou zobrazeny v rámu v tabulce. Sondy jsou jediným vstupem pro generaci modelu podloží.

Rám "Model podloží"

Sondy vznikají dvěma způsoby (způsob vzniku určuje typ sondy):

  • Původní sonda resp. Změněná sonda vznikají automaticky ze Zemních profilů
  • Nová sonda vzniká zadáním pomocí tlačítek "Přidat graficky", "Přidat textově".

Jedna ze sond je vždy určena jako řídící sonda. Model podloží je generován z této sondy a ze sond s ní kompatibilních. Cílem modelování je zapojit všechny sondy do modelu a vytvořit tak model odpovídající vstupním datům.

Při modelování tedy postupně editujeme sondy a změnami vrstev v sondě je měníme z nekompatibilních na kompatibilní - tím je včleníme do modelu podloží.

Vytvořený model můžeme kdykoliv zrušit tlačítkem "Modelovat znovu". Všechny nově vytvořené sondy pak budou vymazány a sondy vytvořené ze Zemních profilů budou obnoveny do původních hodnot. Stejný postup je i při odstranění sond - nové sondy smazat lze, sondy vytvořené z profilů zkoušek se vždy obnoví z příslušného profilu.

Pokud nechceme vytvořenou sondu v modelu uvažovat, lze vyškrtnout tlačítko "Aktivní" v tabulce u sondy.

Pro nové uživatele doporučujeme nejprve projít jednotlivé příklady modelování.

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Důležitou funkcí programu je využití tlačítka "ZPĚT", které umožnuje se kdykoliv vrátit k původnímu stavu před úpravou.

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!