Ezzel a végeselem módszerre épülő programmal geotechnikai feladatok széles körét vizsgálhatjuk, beleértve a felszínsüllyedés, szád- és résfalak, rézsűállékonyság, munkagödrök és alagutak vizsgálatát. Lehetőségünk van számos talajmodell és különböző szerkezeti elemek használatára, mint például falak, horgonyok, geotextíliák és georácsok. A GEO5 FEM programot használhatjuk elmozdulások számítására, szerkezeti elemek igénybevételeinek, talaj feszültségeinek, alakváltozásainak és képlékeny részeinek, és egyéb jellemzők meghatározására minden építési fázisban.

Kiegészítő modulokkal a program elvégzi az alagút feltárási elemzését, az állandó állapotú vagy átmeneti vízáram-elemzést, a kapcsolt konszolidációs elemzést vagy egy földrengés dinamikus hatását is.

Legfőbb jellemzők

 • Lehetőség hagyományos és modern  anyagmodellek használatára:
  • Lineárisan rugalmas modell
  • Módosított rugalmas modell
  • Mohr-Coulomb modell
  • Módosított Mohr-Coulomb modell felkeményedéssel, felpuhulással
  • Drucker-Prager modell
  • Cam Clay modell
  • Hipoplasztikus modell agyagokra
 • Általános szerkezeti elemek széles köre:
  • Betonfalak, cölöpfalak, oszlopgerendás fal (megerősített szádolás) vagy gerendaelemmel vizsgált vasalt alagútszelvények profil- és anyagtárakkal
  • Horgonyok
  • Szegek
  • Dúcok
  • Geoműanyagok (geotextíliák, georácsok)
 • Kapcsolati elemek talaj és szerkezeti elemek közt nemlineáris feszültség-elmozdulás összefüggéssel
 • A modell tartalmazhat számos építési fázist az építési folyamat vizsgálatára
 • Tetszőleges számú túlterhelést (sík, trapéz és vonalterhet) adhatunk a modellhez bármely kivitelezési fázisban
 • Peremfeltételeket létrehozhatunk automatikusan vagy kiválasztott pontokhoz vagy vonalakhoz rendelten
 • A talajvízszint megadható felhasználó által, vagy GEO5 VEM – Vízáramlás programban számított és GeoClipboard vágólappal átmásolt módon
 • Az összes talajmodellel vizsgálhatunk drénezett és drénezetlen esetet is
 • Az állékonyság vizsgálat futtatható bármely építési fázisban statikus, vagy földrengés teherre, eredményül az adott fázisra vonatkozó biztonsági tényezőt kapjuk
 • Egy átfogó eredménylistát kapunk terhelt és terheletlen modellen (süllyedések, feszültségek, alakváltozások, képlékeny zónák, pórusvíznyomás stb.)
 • Megtekinthetjük a szerkezeti elemek igénybevételi és alakváltozás ábráit
 • Kitüntetett pontok jellemzőinek változását figyelemmel kísérhetjük mérőpontok és ábrák segítségével
 • Az automatikus hálógenerátor  figyelmeztetést küld a problémás geometriájú részekre vonatkozóan
 • A végeselemek méretei finomíthatóak a pont körüli, vonal menti és szabad hálósűrítéssel
 • A program támogatja a DWG, DXF importálást és exportálást

Többi jellemző

Oktatási anyagok

FEM program kiegészítése:

Példa a "FEM" program kimutatásaira

GEO5 FEM - Példa kimeneti dokumentum

A GEO5 eredménykimutatásának főbb előnyei

 • Egyedi kimutatás létrehozásának lehetősége a szerkezetekről
 • Cégleírás és logo hozzáadása a fejléchez
 • Képek hozzáadhatók és szerkeszthetők
 • Állandóan frissített ábrák érvényes adatokkal

New Features in GEO5 2023

GEO5 2023
 • Mobile App for data collection
 • Point Cloud - new program
 • Hoek Brown model
  (Slope Stability)
 • Construction stages an be inserted (All Programs)

A GEO5 időt takarít meg!

Több ajánlólevél

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen!

A szoftver mobil eszközökön nem működik. Ennek ellenére tudunk küldeni letöltő hivatkozás e-mail címére.