A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Caquot - Kériselova teorie

Pasivní  tlak zeminy je počítán pomocí vzorce:

kde:

Kp

-

součinitel pasivního zemního tlaku pro δ = -φ uvedený v tabulce

ψ

-

zmenšovací součinitel ψ pro |δ| < φ, viz tabulka

c

-

soudržnost zeminy

σz

-

svislé geostatické napětí

Svislá složka σpz a vodorovná složka σpx jsou vyjádřeny rovnicemi:

kde:

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

Literatura:

Československá státní norma ČSN 730037 Zemní tlaky na stavební konstrukce, Český normalizační institut, 1992, Praha.

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!