A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Zeď

Konstrukce zdi se provádí v rámu "Zed".

Bloky zdi umožňují konstruovat celou škálů tvarů zdí - včetně rohů, oblouků, odskoků, mezer.

Program funguje podobně jako stavba zdi ze stavebnice Lego :

Řady zdí jsou zobrazeny v tabulce. Zvláštností tabulky je, že umožňuje mazat řady pouze od poslední zadané k první zadané.

Model zdi s truhlíky

Ověřit zda je zeď správně zadaná a nedochází ke kolizím mezi bloky lze stisknutím tlačítka "Test kolizí". Program vykreslí bloky světle šedou barvou, případné kolize pak červenou.

Test kolizí

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!