A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Lineární průběh modulu reakce podloží

Modul reakce podloží v hloubce z se vypočte ze vztahu:

kde:

d

-

průměr piloty [m]

l

-

délka piloty [m]

k

-

parametr zeminy podle Bowlese [MN/m3]

r

-

redukovaná šířka piloty [m], která se vypočte podle vztahu:

kde:

d

-

průměr piloty [m]

β

-

úhel roznášení - zadává se v závislosti na úhlu vnitřního tření zeminy v rozmezí φ/4 ÷ φ

Orientační hodnoty modulu k [MN/m3] podle Bowlese:

ulehlý písčitý štěrk

220 - 400

středně ulehlý štěrk

155 - 300

střednězrněný písek

110 - 280

jemný písek

80 - 200

tuhý jíl

60 - 220

tuhý jíl nasycený

30 - 110

plastický jíl

40 - 140

plastický jíl nasycený

10 - 80

měkký jíl

2 - 40

Literatura:

Bowles, J. E.: Foundations Analysis and Design. 5. vydání, New York: McGraw-Hill Book Company, 1997, ISBN 0-07-118844-4, kapitola 16-15.2, s. 941 (tabulka 16-4).

Pochman, R.; Šimek, J.: Pilotové základy - Komentář k ČSN 73 1002. 1. vydání, Praha, Vydavatelství norem, 1989, 80 s.

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!