GEO5

Munkagödör tervezése

Megtámasztó szerkezetek ellenőrzése

Az alakváltozás függő földnyomásokkal terhelt megtámasztó szerkezetek részletes vizsgálatát a Szádfal ellenőrzés programmal végezhetjük. A program ellenőrzi a megtámasztó szerkezet teherbírását, a horgonyrendszer belső stabilitását, az egyes horgonyok teherbírását, hidraulikus számításokat végez, mint például felúszás és buzgárképződés és/vagy függőleges teherbírás.

A globális állékonyságot a Rézsűállékonyság programban vizsgálhatjuk. Az összes szükséges adat automatikusan átadható a két program között.
Az általános szerkezetre ható földnyomás-terhek számítását a Földnyomások programban végezhetjük.

Megtámasztó szerkezet tervezése

Megtámasztó szerkezetek előzetes tervezését a Szádfal tervezés programmal végezhetjük. A programból nyerhető legfontosabb eredmény a szerkezet talajba befogott minimális hossza, valamint a kiindulási igénybevételek, horgonyerők.

A szerkezet terhelhető aktív nyomással, növelt aktív nyomással vagy nyugalmi nyomással.

VEM számítások

Komplexebb, vagy más szerkezeti elemeket magukba foglaló munkagödrök numerikus vizsgálatát FEM programmal végezhetjük. Minden keresztmetszet-típus, horgony, gerenda stb. modellezése lehetséges. Emellett speciális talajokhoz számos nemlineáris anyagmodellt (pl.: puha agyag és hipoplasztikus agyag) használhatunk.

A GEO5 időt takarít meg!

Több ajánlólevél

Próbálja ki a GEO5 szoftverrel való munkát

Aktiválja a 14 napos próbaverziót elemzési korlátozások nélkül, ingyenesen.