A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Posouzení

V rámu "Posouzení" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Pro posouzení vnější stability se vytvoří fiktivní konstrukce (zeď), která je poté dále posuzována na překlopení a posunutí. Fiktivní zeď je tvořena lícem konstrukce a křivkou, která ohraničuje koncové body geovýztuh. Fiktivní konstrukce je zatížena aktivním zemním tlakem. Postup vlastního posouzení zdi je popsán v teoretické části nápovědy.

Vzhled rámu se mění podle zvolené metodiky posouzení:

Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů. Síly jsou zobrazeny na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat. V pravé části rámu se zobrazuje výsledek posouzení fiktivní zdi na překlopení a posunutí. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Posouzení"

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!