A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Hydraulický zdvih

Posouzení hydraulického zdvihu

Stabilita zeminy proti porušení dna nadzdvižením v důsledku proudění vody v základové půdě (HYD) se pro posouzení podle mezních stavů ověřuje vztahem:

kde:

udst

-

destabilizující celkový pórový tlak vody

σstb

-

stabilizující svislé napětí, resp. stabilizující tíha zeminy

γh

-

součinitel redukce únosnosti na hydraulický zdvih

Stabilita zeminy proti porušení dna nadzdvižením v důsledku proudění vody v základové půdě (HYD) se pro posouzení podle stupně bezpečnosti ověřuje vztahem:

kde:

udst

-

destabilizující celkový pórový tlak vody

σstb

-

stabilizující svislé napětí, resp. stabilizující tíha zeminy

SFh

-

stupeň bezpečnosti na hydraulický zdvih

Porušení nadzdvižením dna - schematické zobrazení pažící konstrukce

Posouzení vyplavování zeminy

Vyplavování zeminy (vlivem sufoze) se pro posouzení podle mezních stavů ověřuje vztahem:

kde:

i

-

hydraulický gradient

ic

-

kritický hydraulický gradient, kde ic = γsu/γw

γp

-

součinitel redukce únosnosti na vyplavování zeminy

Vyplavování zeminy (vlivem sufoze) se pro posouzení podle stupně bezpečnosti ověřuje vztahem:

kde:

i

-

hydraulický gradient

ic

-

kritický hydraulický gradient, kde ic = γsu/γw

SFp

-

stupeň bezpečnosti na vyplavování zeminy

Literatura:

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla.

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!