A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Návrh podélné výztuže do desky

Návrh výztuže je proveden na namáhání ohybovým momentem M. Výsledkem návrhu je nutná plocha tažené, popřípadě i tlačené výztuže. Dále program zohledňuje podmínky minimálního a maximálního stupně vyztužení v daném průřezu. Nejprve se vypočte poloha neutrální osy průřezu podle vzorce:

Je-li poloha neutrální osy menší než mezní dovolená poloha (c < cmax), pak program vypočte plochu tažené výztuže Ast podle vzorce:

Je-li poloha neutrální osy větší než mezní dovolená poloha (c > cmax), pak program vypočte plochy tlačené Asc a tažené výztuže Ast podle vzorců:

kde:

Limitní poloha neutrální osy se vypočte podle vztahu (čl. 9.3.1.1):

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů (čl. 7.6.1.1):

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!