A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Nyelv:

Návrh podélné výztuže do desky

Návrh výztuže je proveden na namáhání ohybovým momentem M. Výsledkem návrhu je nutná plocha tažené, popřípadě i tlačené výztuže. Dále program zohledňuje podmínky minimálního a maximálního stupně vyztužení v daném průřezu. Nejprve se vypočte výška tlačené oblasti průřezu podle vzorce (čl. 6.2.10):

Je-li výška tlačené oblasti menší než mezní dovolená výška (x < ξbh0), pak program vypočte ploch tažené výztuže Ast podle vzorce:

Je-li výška tlačené oblasti větší než mezní dovolená výška (x > ξbh0), pak program vypočte plochy tlačené Asc tažené výztuže Ast podle vzorců:

Limitní výška tlačené oblasti ξbh0 se vypočte podle vztahu (čl. 6.2.7):

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů (čl. 8.5.1):

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen!