A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Pružinová metoda podle JGJ 120-2012

Tato metoda pro řešení pažících konstrukcí vychází z čínské normy JGJ 120-2012 (Technical specification for retaining and protection of building foundation excavations). V principu se tato teorie podobá výpočtu podle metody závislých tlaků, rozdíl je ve způsobu uvažování zemních tlaků. Z následujícího obrázku plyne, že za stěnou (mimo prostor stavební jámy) působí aktivní zemní tlak pa nebo zemní tlak v klidu p0 (zadává se v rámu "Nastavení").

Před stěnou se uvažují pružiny (definované pomocí modulu reakce podloží), které modelují reakci zeminy ve vodorovném směru. Omezení velikosti pružin při dosažení mezních tlaků je stejné jako u metody závislých tlaků.

Princip pružinové metody podle JGJ 120-2012 pro řešení pažících konstrukcí

Literatura:

JGJ 120-2012 (Technical specification for retaining and protection of building foundation excavations).

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!