A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Alfa metoda

Newmarkově metoda při volbě γ = 0,5 negeneruje numerický útlum. Není tudíž možné utlumit vyšší módy kmitání, které jsou jen určitým artefaktem daným diskretizací metodou konečných prvků. Za tímto účelem vyvinuli Hilber, Hughes a Taylor Alfa metodu, která zavedením algoritmického útlumu umožňuje vyšší módy kmitání odfiltrovat. Při odpovídajícím nastavení je metoda nepodmíněně stabilní s přesností druhého řádu.

Parametr metody α se volí:

Parametry β a γ se automaticky dopočítávají dle:

Nastavení Alfa metody

Podrobnější informace lze nalézt v teoretickém manuálu na našich webových stránkách.

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen!