A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Wskaźnik prekonsolidacji ściśliwości wtórnej

Wskaźnik prekonsolidacji ściśliwości wtórnej zależny jest od pomiarów laboratoryjnych (np. konsolidacja jednowymiarowa) i jest proporcjonalny do logarytmu czasu i linii nachylenia konsolidacji pierwotnej, jeżeli parcie prekonsolidacji nie zostało przekroczone:

gdzie:

r

-

wskaźnik prekonsolidacji ściśliwości wtórnej

ε

-

deformacja warstwy gruntu

t1

-

początkowy czas okresu monitorowania (mierzony od początku konsolidacji)

t2

-

końcowy czas okresu monitorowania

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!