A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Łamana powierzchnia poślizgu

Ramka "Powierzchnia poślizgu" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych odcinków powierzchni poślizgu. Dodawanie odcinka odbywa się w oknie dialogowym "Nowy odcinek". Odcinki można również edytować na ekranie za pomocą aktywnych obiektów.

Współrzędne początku powierzchni poślizgu - punkt na powierzchni poślizgu, po którym następują pozostałe odcinki - wprowadza się w górnej części ramki. Punkt może się znaleźć nawet poza bryłą gruntu - program następnie oblicza przecięcie powierzchni poślizgu z terenem. 

Poszczególne odcinki powierzchni poślizgu można zdefiniować ich nachyleniem, całkowitą długością odcinka, długością poziomą oraz wysokością odcinka zbocza skalnego. Używane są tylko dwie wybrane wartości, natomiast pozostałe są wyznaczane automatycznie przez program (jeżeli zaznaczone są więcej niż dwa pola wprowadzania danych, wówczas wprowadzanie i obliczenia nie są przeprowadzane). Istnieje możliwość przedstawiania odcinków poziomych i pionowych, jak również nawisów.

W przypadku prawidłowego wprowadzania danych, program automatycznie kreśli zdefiniowany odcinek na ekranie za pomocą przerywanej linii, tak że istnieje możliwość sprawdzenia, czy odcinek jest prawidłowo zdefiniowany przez naciśnięciem przycisku "Dodaj".

Ogólne założenia dotyczące wyznaczania łamanej powierzchni poślizgu podane są tutaj.

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Łamana powierzchnia poślizgu"

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!