Program:
Nyelv:

Analiza według DIN1054

Analiza konstrukcji według DIN1054 co do założenia wykorzystuje teorię stanów granicznych.

Redukcja obciążenia:

Obciążenia oddziałujące na odcinek są w analizie redukowane przez współczynniki częściowe. W zależności od nachylenia powierzchni poślizgu program ocenia, czy siła grawitacji oddziałująca na dany blok działa w sposób korzystny, czy nie. Jeżeli korzystne działanie siły jest większe niż niekorzystne, program przyjmuje współczynnik korzystny. Na tej podstawie masę bloku W mnoży się przez współczynnik częściowy do obciążenia stałego.

Obciążenie wodą redukowane jest przez współczynnik częściowy, który przemnaża wynikowe ciśnienie porowe oraz siły wynikające z wody wolnej znajdującej się ponad powierzchnią terenu.

Sposób określenia czy siła oddziaływuje korzystnie czy niekorzystnie

Dla zdefiniowanych sił dodatkowych, w pierwszej kolejności program sprawdza czy siła ta oddziałuje w sposób korzystny czy niekorzystny, a następnie przemnaża całkowitą siłę przez odpowiedni współczynnik.

Redukcja materiału:

Parametry gruntów są automatycznie redukowane przez odpowiednie współczynniki częściowe.

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen!