A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Typy elementów kontaktowych

Ramka "Typy elementów kontaktowych" zawiera tabelę z listą elementów kontaktowych. Dodawanie elementów kontaktowych wykonywana jest w oknie dialogowym "Nowe typy elementów kontaktowych".

To okno dialogowe służy do definiowania nowych elementów kontaktowych, które można następnie wprowadzać do obliczeń korzystając z ramek "Elementy belkowe" i "Elementy kontaktowe". Model materiałowy elementu kontaktowego może być liniowy albo nieliniowy.

Ramka "Typy elementów kontaktowych"

Elementy kontaktowe znajdują zastosowanie w przypadkach, gdy niezbędne jest przeanalizowanie wzajemnych oddziaływań między konstrukcją i gruntem. Mogą być ponadto stosowane do modelowania złączy konstrukcyjnych lub granic pomiędzy dwoma różnymi materiałami (granica grunt - skała). Typowym przykładem zastosowania elementów kontaktowych jest modelowanie ścianek szczelnych, ścian oporowych lub obudów tuneli. W takich zastosowaniach, elementy kontaktowe służą do modelowania stosunkowo cienkich warstw gruntu lub skały obciążonych głównie naprężeniem ścinającym.  

Elementy kontaktowe można również definiować niezależnie wzdłuż poszczególnych warstw gruntów.

Umiejscowienie elementów kontaktowych przy modelowaniu ściany oporowej

Element kontaktowy jest elementem o zerowej grubości, co pozwala na obliczanie naprężenia na granicy, jako funkcji względnego przesunięcia, które zachodzi wzdłuż elementu kontaktowego.

Konstrukcja ścianki szczelnej reprezentowana przez element belkowy i elementy kontaktowe

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!