A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Opinka

Opinka analizowana jest jako belka swobodnie podparta. Długość belki l jest jednakowa jak rozstaw pali w ścianie berlińskiej.

Maksymalne wartości sił wewnętrznych (moment zginający i siła tnąca) wyznaczane są w zależności od wybranego rodzaju obciążenia:

  • Prostokątne:

Schemat statyczny belki - prostokąt

  • Trójkątne:

Schemat statyczny belki - trójkąt

gdzie:

qmax

-

maksymalne parcie (do głębokości wykopu)

h

-

wysokość przekroju

l

-

rozstaw pali ściany berlińskiej

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!