A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Nośność podłoża fundamentowego

Analiza nośności podłoża fundamentowego uwzględnia siły uzyskane z wszystkich przeprowadzonych wcześniej analiz ogólnej stateczności konstrukcji (teoria stanów granicznych, współczynnik bezpieczeństwa). W tym celu stosuje się następujące zależności:

Zazwyczaj, naprężenie kontaktowe w podstawie fundamentu uwzględniane jest jako stałe na zredukowanej długości fundamentu.

Niektóre normy wymagają przyjęcie trapezowego kształtu naprężeń kontaktowych. W tym przypadku, sprawdzenie przeprowadzane jest dla maksymalnej wartości σmax.

gdzie:

N

-

normalna siła działająca w podstawie fundamentu

d

-

szerokość tylnej krawędzi ściany

e

maksymalny mimośród siły normalnej

Rd

-

nośność podłoża fundamentowego

ealw

-

dopuszczalny mimośród (wartość tę można zdefiniować w ramce "Ustawienia" w zakładce "Konstrukcje oporowe")

Do wyznaczania nośności podłoża fundamentowego (przy założeniu fundamentu bezpośredniego pod ścianą) program pozwala na wyznaczenie obciążeń obliczeniowych lub charakterystycznych, oddziałujących w środku podstawy fundamentu. W celu właściwego wyznaczenia osiadania oraz obrotu fundamentu należy przenieść dane i wyniki do programu "Fundament bezpośredni". Przy założeniu fundamentu na palach w ramce "Fundament" istnieje możliwość wyznaczenia sił wewnętrznych w głowicach pali (dla pojedynczego rzędu pali) lub odpowiednio w środku podstawy fundamentu (dla przestrzennej siatki pali).

Okno dialogowe "Nośność"

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!